EDSN

Kleinverbruik aansluitingen worden uitgelezen via de EDSN (Energie Data Services Nederland).

Machtiging #

Voor het uitlezen is een digitale machtiging vanuit de eigenaar en/of gebruiker van de aansluiting noodzakelijk.

Meternummer #

Via het meternummer controleert Meterbeheer de echtheid van de aansluiting. Het meternummer bevindt zich op de slimme meters, onder de barcode.

Eenheden #

Elektra wordt aangeboden als verbruik in kwartierwaarden.

Gas wordt aangeboden als verbruik in uurwaarden.

Historisch verbruik #

Het historisch verbruik van een kleinverbruik aansluiting wordt als volgt beschikbaar gesteld door de EDSN:

  • De laatste 10 dagen in kwartierverbruik.
  • De laatste 40 dagen in dagverbruik.
  • De laatste 13 maanden in maandverbruik.

Meterbeheer haalt deze op bij de EDSN vanaf het moment dat de ID-verificatie is geslaagd. De data wordt vervolgens gesynchroniseerd tot kwartierdata in de JSON-feed van de aansluiting.

Bijvoorbeeld: een dagverbruik van 13 dagen van 150 kWh in het verleden wordt aangeboden als 96 gelijke datapunten van 1,5625 kWh.