Joulz

Joulz is een commerciele meetdienst voor grootverbruik aansluitingen in Nederland.

API-key #

Joulz hanteert als identiteit verificatie een API-key. Deze key dient te worden aangemaakt in het e-Dataportal en is gekoppeld aan het IP-adres van de server die de meetdata ophaalt. Dit is de server van Meterbeheer. Het juiste IP-adres wordt vermeld in deze handleiding.

Per e-Dataportal dient er slechts eenmalig een API-key te worden aangemaakt.

Subcode #

Naast de (openbare) EAN van een aansluiting identificeert Joulz als extra controle een subcode. Deze subcode is uniek per aansluiting en wordt vermeld in het e-Dataportal bij de aansluiting.

Voor elke aansluiting waarvan de meetdata door Meterbeheer wordt opgehaald dient er een unieke subcode te worden opgezocht.

API-key en subcode opzoeken in het e-Dataportal #

Stap 1. Log in op het e-DataPortal van Joulz via Joulz.nl

Stap 2. Log via het inlogscherm.

De API-key aanmaken #

 Stap 3. Klik op het persoon-icoontje linksboven het dashboard.

Stap 4. Klik op het zwarte tandwiel icoontje

Stap 5. Vul het IP-adres van de Meterbeheer HUB server in: 136.144.178.148 en klik op “Maak API Key”.

Het juiste IP-adres invullen is essentieel.

Bewaar de opgegeven API-key goed, bijvoorbeeld in een txt of Word bestand. Deze key wordt slechts eenmalig getoond. Sla dit bestand op een veilige plek op.

Per Joulz account hoeft er slecht één API-key te worden aangemaakt. Ook indien er meerdere meters via dit account worden uitgelezen door Meterbeheer.

Subcode ophalen #

Stap 6. Open de aansluitingspagina van het e-DataPortal via “Aansluitingen”.

Stap 7. Klik op gemarkeerde icoontje om de subcode per aansluiting zichtbaar te maken.

Historisch verbruik #

Meterbeheer biedt alle data van een Joulz meter aan vanaf de ingangsdatum van het moment dat de eigenaar van de aansluiting het contract is aangegaan bij Joulz.