EDSN (kleinverbruik)

Kleinverbruik aansluitingen kunnen uitsluitend via het dashboard worden toegevoegd. De EDSN vereist een schriftelijk akkoord per toegevoegde aansluiting. Meterbeheer heeft hiervoor de digitale machtiging ontwikkeld.

Digitale machtiging #

De Digitale machtiging van Meterbeheer wordt volledig geautomatiseerd gegenereerd en verzonden naar de eigenaren van de aansluiting. Nieuwe aansluitingen worden toegevoegd via een Excel template. Indien er in het template meerdere aansluitingen van één eigenaar zijn opgenomen hoeft de eigenaar slechts één machtiging digitaal te ondertekenen.

Na ondertekening (via Zoho Sign) wordt de machtiging automatisch verwerkt. De eigenaar van de aansluiting en de gebruiker van Meterbeheer ontvangen een kopie van de machtiging per e-mail.

Excel template #

In het Excel template kunnen bulk aansluitingen (gas of elektra) van meerdere eigenaren tegelijkertijd worden verwerkt. Per aansluitingen dienen de volgende gegevens te worden ingevuld:

 • Kolom A: Naam organisatie (de naam van de organisatie waarvoor je de meetgegevens aanvraagt)
 • Kolom B: Adres organisatie
 • Kolom C: Postcode organisatie
 • Kolom D: Plaatsnaam organisatie
 • Kolom E: Naam ondertekend persoon (volledige naam van de tekenbevoegde)
 • Kolom F: E-mailadres ondertekend persoon (e-mailadres van de tekenbevoegde)
 • Kolom G: Interne naam feed (voor eigen gebruik)
 • Kolom H: Postcode aansluiting (postcode van de aansluiting waarvan je de meetgegevens wilt ophalen)
 • Kolom I: Huisnummer aansluiting (huisnummer van de aansluiting waarvan je de meetgegevens wilt ophalen)
 • Kolom J: EAN-code meter
 • Kolom K: Soort meter (elektriciteit of gas; vul een E in voor elektriciteit en een G voor gas)

Digitaal ondertekenen #

Zodra het Excel template is geupload genereert Meterbeheer per eigenaar een digitale machtiging met daarop alle aansluitingen van de eigenaar. De eigenaar ontvangt per e-mail een uitnodiging om de machtiging via Zoho Sign te onderteken.

Meetdata beschikbaar #

Na ondertekenen wordt de machtiging verwerkt en begint Meterbeheer met het ophalen van de meetdata. De meetdata is de volgende dag beschikbaar.

Zowel de eigenaar van de aansluiting als de gebruiker van Meterbeheer ontvangt per e-mail een kopie van de machtiging.