Anexo

Anexo is een commerciële meetdienst voor grootverbruik aansluitingen.

Anexo Pro account #

Voor het ophalen van meetdata door Meterbeheer is een Anexo Pro account noodzakelijk.

ID verificatie via machtiging #

Het online dashboard van Anexo is https://anexo.energy/. Voor het ophalen van meetdata door Meterbeheer dient Meterbeheer gemachtigd te worden.

Dit kan als volgt:

Log in met het Anexo account op https://anexo.energy/.

Klik op “Instellingen” (zie pijl 1)

Klik op “Derden Autorisatie” (zie pijl 2)

Autorisatiecode: 3053

Naam: Meterbeheer (CHJ Internet)

Meter ID (meternummer) #

Het meternummer is beschikbaar in het online dashboard van Anexo. Via “Instellingen” en “Jouw gegevens” (3) staat het meternummer bij de metergegevens vermeld (4).

Client ID & Client Secret #

Via support@anexo.nl dient er een Client ID en Client Secret te worden opgevraagd voor het beveiligd ophalen van de meetdata bij Anexo.

Kanalen #

De standaard kanalen voor Anexo zijn als volgt:

  • ELI: elektriciteit (levering)
  • ETLI: elektriciteit teruglevering
  • GI: gasverbruik

Eenheden #

Elektra wordt aangeboden als verbruik in kwartierwaarden. Gas wordt aangeboden in uurwaarden.

Historisch verbruik #

Meterbeheer biedt alle data van een Anexo meter aan vanaf de ingangsdatum van het moment dat de eigenaar van de aansluiting het contract is aangegaan bij Anexo .